Witaj na stronie IELTS.pl

 1. Co to jest egzamin IELTS
 2. Co to jest egzamin IELTS?

  IELTS, International English Language Testing System mierzy stopień znajomości języka angielskiego wśród osób chcących studiować lub pracować w krajach, w których język angielski jest używany jako język komunikacji. IELTS należy do British Council, IDP: IELTS Australia i Cambridge English Language Assessment. Egzamin IELTS spełnia najwyższe międzynarodowe standardy oceny językowej i obejmuje cztery główne umiejętności językowe - słuchanie, mówienie, czytanie oraz pisanie.


 3. Centra egzaminacyjne IELTS

  Gdzie znajdują się centra egzaminacyjne IELTS?

  W ponad 140 krajach znajduje się ponad 1100 międzynarodowych akredytowanych centrów egzaminacyjnych IELTS.

 4. Kto uznaje egzaminy IELTS

  Kto uznaje egzaminy IELTS?

  IELTS jest uznawany na wyższych uczelniach i przez pracodawców w wielu krajach, w tym w Nowej Zelandii, Australii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Egzaminy IELTS Są również uznawane przez organizacje zawodowe, władze imigracyjne i inne agencje rządowe. W 2015 r. przystąpiono do ponad 2,7 miliona testów IELTS. Ponad 9000 organizacji międzynarodowych akceptuje wyniki egzaminu IELTS. Są to uniwersytety, kolegia, organizacje zawodowe, pracodawcy i organizacje rządowe.

get started

Egzamin IELTS - rzut okiem

Zalety egzaminu IELTS oraz tips&tricks

Jakie są zalety testu IELTS w porównaniu z innymi testami, do których często przystępują kandydaci chcący uzyskać potwierdzenie swoich umiejętności językowych? W przeciwieństwie do TOEFL, na egzaminie Cambridge IELTS testuje się wszystkie cztery umiejętności językowe - słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Niektórzy studenci, którzy mając bardzo wysokie oceny TOEFL, nie są w stanie porozumiewać się w języku angielskim gdy przyjeżdżają na uniwersytet z zamiarem podjęcia nauki, ponieważ mają problemy m.in. w pisaniu w języku angielskim. Oznacza to, że jeśli osiągniesz swój docelowy wynik na egzaminie IELTS, zarówno Ty, jak i uczelnia, na której chcesz rozpocząć edukację, możesz mieć pewność, że będziesz mógł poradzić sobie z językiem angielskim nie tylko w życiu codziennym, ale i na uczelni. W przeciwieństwie do innych testów, IELTS jest międzynarodowym testem. Oznacza to, że jeśli zmienisz kraj w którym będziesz chciał kontynuować naukę, wyniki testów IELTS będą nadal uznawane (poza USA). Oznacza to również, że możesz przystąpić do egzaminu w swoim kraju lub w kraju, w którym chcesz studiować. Egzamin IELTS można zdawać co najmniej raz w miesiącu, a w niektórych centrach egzaminacyjnych jest prowadzony co dwa tygodnie. Możesz przystępować do testu tak często, jak chcesz, ale nie częściej niż raz trzy miesiące. Na przykład, jeśli przystąpisz do testu w styczniu, możesz do niego przystąpić ponownie dopiero w kwietniu. W ten sposób będziesz w stanie śledzić swoje postępy w języku angielskim.

Jesteś studentem planującym przystąpić do egzaminu IELTS. Naturalnie chcesz uzyskać maksymalną możliwą ocenę. W jak najbardziej efektywny sposób przygotować się do Cambridge IELTS? Przede wszystkim musisz być realistą. Jak dobry jest Twój język angielski? Przykładowo student, który uzyskał wynik 5, będzie potrzebował co najmniej 6 miesięcy pełnej nauki, aby podwyższyć swój wynik do 6,5. Przygotowanie do testu IELTS wymaga sporo czasu i pracy. Jednym z największych problemów, z jakim borykają się kandydaci na egzaminie jest brak czasu. W związku z tym, pierwszą rzeczą, jaką powinieneś ćwiczyć jest prędkość wykonywanych zadań, a w szczególności czytanie i pisanie. Radą może być ustawianie sobie limitów czasowych przy wykonywaniu ćwiczeń ze wspomnianych sekcji. Prędkość bez dokładności mija się z celem. Musisz nie tylko pracować nad szybkością wykonywania umiejętności już przez Ciebie posiadanych, ale także zdobywać nowe. Na egzaminie zachowaj spokój nawet wtedy, gdy czujesz się przygnębiony czy zniechęcony. Gdy wykonasz jedno zadanie, zapomnij o nim i przejdź do następnego. Nie próbuj zapamiętywać odpowiedzi. Po pierwsze egzaminator może zorientować się i tym samym obniży Tobie ocenę. Po drugie nie masz żadnej gwarancji, że pytania, do których nauczyłeś się odpowiedzi, pojawią się na egzaminie. Czytaj pytania bardzo dokładnie, ponieważ poprawne ich zrozumienie umożliwi Tobie prawidłowe odpowiedzi. Jeśli trafisz na trudniejsze zadanie, opuść je i wróć do niego, gdy wykonasz łatwiejsze. Powodzenia!

Egzamin IELTS Listening

Listening

Test z części Listening składa się z czterech sekcji, po dziesięć pytań każda. Pierwsze dwie sekcje dotyczą potrzeb społecznych. Sekcja pierwsza to dialog pomiędzy dwoma rozmówcami, z kolei druga ma formę monologu. Ostatnie dwie sekcje odnoszą się do sytuacji związanych z edukacją. Trzecia sekcja to rozmowa z czterema osobami, a czwarta to ponownie monolog. Wśród różnowodnych rodzajów pytań, znajdują się m.in. test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie, oznaczanie danych na diagramach, wypełnianie formularzy, uzupełnianie tekstów/tabel i zdań, czy udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania. Kandydaci słyszą nagranie tylko raz i odpowiadają na pytania w trakcie nagrania. Na koniec części Listening kandydaci mają 10 minut na przeniesienie swoich odpowiedzi na karę odpowiedzi.

Egzamin IELTS Reading

Reading

Część Reading egzaminu IELTS zawiera trzy sekcje z 40 pytaniami. W tej części są trzy teksty zaczerpnięte z czasopism, książek, magazynów i gazet. Wszystkie teksty są o ogólnych zainteresowaniach. Co najmniej jeden z tekstów zawiera szczegółowy logiczny argument, twierdzenie, tezę. Wśród rodnorożnych typów zadań, można wyróżnić zadania wielokrotnego wyboru, rozpoznawanie informacji (prawda/fałsz/brak informacji), identyfikacja opinii i argumentów twórcy tekstu, dopasowywanie nagłówków, artykułów i końcówek zdań, uzupełnianie zdań, streszczeń, notatek i tabel, a także odpowiadanie na pytania.

Egzamin IELTS Writing

Writing

Writing to z kolei część na egzaminie IELTS zawierająca dwa zadania. Sugeruje się aby kandydaci poświęcili ok. 20 minut na zadanie pierwsze, w którym wymagany jest tekst na co najmniej 150 słów, oraz 40 minut na zadanie drugie, gdzie tekst musi zawierać minimum 250 słów. Zadanie 1 wymaga od kandydata opisu grafiki i sprawdza umiejętność organizacji, prezentacji i porównywania danych. Kandydat opisuje co i jakie wydarzenie widzi na obrazku czy wyjaśnie jak coś działa. W zadaniu 2 kandydatowi przedstawia się pewien punkt widzenia, argument lub problem. Kandydat natomiast przedstawia rozwiązanie problemu, uzasadnia opinię, porównuje i kontrastuje opinie, ocenia i kwestionuje pomysły oraz przedstawia swoje za i przeciw.

Egzamin IELTS Speaking

Speaking

Na egzamin IELTS składa się również część Speaking, która trwa od 11 do 14 minut i jest prowadzona przez wyszkolonego egzaminatora. Speakink to trzy części. W części 1 kandydaci i egzaminator przedstawiają się sobie nawzajem, a następnie kandydaci odpowiadają na szereg ogólnych pytań dotyczących siebie, swojej rodziny, pracy, nauce, zainteresowaniach itp. Ta część trwa od 4 do 5 minut. W części 2 kandydaci otrzymują kartę za wskazówkami, a ich zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na konkretny temat. Kandydaci mają 1 minutę na przygotowanie się (w tym czasie mogą robić notatki). Egzaminator zadaje 1-2 pytania na dany temat. W 3 części egzaminator i kandydaci angażują się w dyskusję na bardziej abstrakcyjne tematy, które związane są z tematem z części 2. Dyskusja trwa od 4 do 5 min..